תקנון האתר - לב הקור


1.  מידע כללי

א.  אתר לב הקור "http://levakor.com"  להלן"האתר" הנו אתר מקצועי ומורשה לשירות תיקון מזגנים, התקנת מזגנים ומוצרי מיזוג אוויר.

ב.  האתר מנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים לרכישת מזגנים.

ג.  האתר והחנות בבעלות "מרכז השירותלב הקור" להלן "בעלי האתר".


2 .  תנאים כלליים לרכישה באתר

א. כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר להלן "המבצע" מצהיר כי קרא את תקנות האתר ומסכים להם.

ב. "המבצע" הינו בגיר אשר מלאו לו 18 שנים, ויש ברשותו כרטיס אשראי בתוקף.

ג. "המבצע" מצהיר כי תקנון האתר ברור לו והוא מסכים לפעול על פיו. וכי לא תהיה לו כל תביעה במישרין ובעקיפין כנגד "בעלי האתר" ו/או מטעמם.

ד. "המבצע" מצהיר כי ידוע לו שכל פעולת רכישה "באתר" כפופה לאישור חברת האשראי


3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר

א. המוצרים המוצעים הינם חדשים ובאריזה מקורית של היצרן. ובאחריות הניתנת על ידו, מיום רכישתם.

ב. "האתר" מציג תמונות של המוצרים המוצרים למכירה, התמונות הינם להמחשה בלבד.

ג. "האתר" מציג מפרט טכני של כל אחד מהמוצרים המוצעים למכירה. המפרט הטכני כפי שפורסם בקטלוג היצרן ו/או הייבואן ועל אחריותו של היצרן ו/או הייבואן בלבד.

ד. לאור שינוים בתקינה בישראל קיים סיכוי כי הדירוג האנרגטי ונתונים נוספים במוצרים המפורסמים באתר משתנה ללא כל ידיעתנו.

ה. המחיר המומלץ לצרכן המופיע בכל מוצר המוצע למכירה הינו מחיר הצרכן המפורסם ע"י היבואן ו/או הייצרן.
ו. המחירים המוצגים באתר יכולים להשתנות מעת לעת בעקבות העלאת מחירם של היצרן ו/או היבואן.

ז. האחריות הניתנת למוצרים המוצעים למכירה "באתר" חלה על היצרן או היבואן בלבד, ובכפוף לתעודת האחריות שתסופק עם המוצר.

ח. "המבצע" מצהיר כי תוכן סעיף (3) ברור ומובן לו וכי לא תהיה לו ו/או מטעמיו עילה לטענה ו/או תביעה כלפי "בעלי האתר" ו/או מי מטעמם.


 

4. תשלום עבור המוצר
א. בעת הזמנת מוצר כלשהו יידרש "המבצע" להתקשר לטלפון - 0542237253 ולאמת את פרטיו האישיים אם נציג.  
כל המחירים למזגנים הם למזומן או-3 תשלומים ללא ריבית באשראי ניתן לשלם בתשלומים נוספים בתוספת ריבית.
ב. המוצר יסופק רק אחרי קבלת התשלום או בתשלום מראש במעמד המסירה.
ג. פרטיו האישיים של "המבצע" ישמשו רק למטרת זהוי באתר ולא ימסרו לכל גורם אחר.
ד. פרטי כרטיס האשראי של "המבצע" לא יישמרו במערכת וישמשו רק לתשלום בגין הרכישה שבוצעה.
ה. חשבונית מס קבלה בעבור המוצר תימסר (לפי בקשת המבצע) במעמד קבלת המוצר או בדואר או בפקס .

5. משלוחים
א. ההובלה היא עד בית הלקוח בבנין עם מעלית בלבד בבנין ללא מעלית ההובלה תחושב לפי כל קומה.
ב. אספקת המוצר (במידה וישנו במלאי) היא עד 5 ימי עסקים מאישור חברת האשראי.
ג. ניתן לברר מצב משלוח בטלפון או במייל, במקביל נציגנו יתאמו אספקה עם הלקוח.
ד. "בעלי האתר" עושים הכל בכדי שהמוצר יגיע במהירות האפשרית.אך לא יפצו את הלקוח על עיקובים שלא בשליטתם.
ה. "בעלי האתר" שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בעבור הובלה לבניין ללא מעלית. 

6. ביטול עסקה 
א. ביטול עיסקה יבוצע עד 14 ימים מיום קבלת המוצר (כשמדובר ברכישה ללא התקנה) כשהוא ארוז באריזתו המקורית.
ב. "המבצע" יקבל זיכוי בגין העסקה אך יחוייב בעבור ההובלה אליו וחזרה אל מחסני "בעלי האתר" גם אם ההובלה הינה "הובלה חינם".
ג. "בעלי האתר" שומרים לעצמם את הזכות לבטל עיסקה אשר לא תאושר ע"י חברת האשראי שבאמצעותה ביקש "המבצע" לשלם בעבור המוצר שרכש, ולא לספק את המוצר.
ד. "למבצע" לא תהיה שום עילה לתביעה כנגד "בעלי החנות" ו/או מטעמיו בגין ביטול עיסקה לפי סעיף 6.
ה. ביטול עיסקה יחויב בדמי ביטול עיסקה. במידה ובעסקה נכלל כל שירות או הגעה לבית הלקוח, או יעוץ יחויב הלקוח בנוסף לכך בדמי השירות עבור אותו שירות בבית הלקוח. ויבוצע אך ורק ע"י הודע בכתב בלבד. 
ו. במקרה בו הביטול נעשה שלא בעקבות פגם או אי התאמה, על הצרכן לשלם דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

7. התקנת מזגנים
א-1. אחריות החלה על הלקוח לידע את צוות "לב הקור" בזמן ההתקנה על כל צנרת או תשתית: חשמל / מים / ביוב / כבלים / תקשורת / גז / וכו' העוברת בקיר לפני כל קידוח.
א-2. במידה והלקוח לא נישמע לסעיף א-1 ולא עדכן את צוות לב הקור "לב הקור" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מהקידוח או ההתקנה, ובהתאם לזאת צוות לב הקור לא ישא בתוצאה.
ב. מחירי ההתקנה המפורסמים באתר כוללים בן 2-3 מטר צנרת בן יחידות, תושבת ליחידה החיצונית וקידוח 1 בקיר בלוקים בלבד ההתקנה הבסיסית לא כוללת: קידוחי בטון, הוספת צנרת,פירוק סורגים, ועבודות חשמל, צבע, חציבה, גבס.
ג. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום נוסף על תוספות כגון הוספת צנרת, תעלות פי.וי.סי, קידוח בקיר בטון/ממ"ד, וכו'.  
ד. כל המחירים 
המפורסמים באתר למזגנים כוללים מע"מ.
 
8. תקנון 5-שנות אחריות להתקנת מזגנים  

logo בניית אתרים